Care Catering

Care Catering är självständig verksamhet som är helt inriktad på att
tillaga och leverera vällagad husmanskost till våra seniorer.
Detta sker från ett nytt modernt storkök som är igång alla dagar året runt.

Vi nöjer oss inte med att bara leverera maten. Vi har ett
koncept som ska borga för matkvalitet, leverans och
varmhållning ända in i mottagningsköket. Valmöjligheter,
kontinuerlig uppföljning och anpassning till de äldres
speciella önskemål i samarbete med uppdragsgivaren
ligger oss varmt om hjärtat.

Vi tror oss ligga ett rejält steg före vår kollegor i branschen,
vilket sannolikt är förklaringen till att våra orderböcker f.n. är fulltecknade.
Fortlöpande investerar vi i kvalitetssäkring och delvis ny tekonologi för
att möta framtidens krav på en ännu bättre Care Catering.
Har Ni intresse av att erhålla offert på Care Cateringtjänster
under perioden 2018-2019 så är det en ömsesidig fördel att
redan nu få igång en utvärdering om Edra eventuella behov m.m.

Skicka e-post

Tillbaka